Att skapa sitt eget bygg och konstruktionsmaterial

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

konstruktionsmaterialI ateljén på Galaxen har barnen tillsammans med ateljéristan Marita skapat sitt eget bygg och konstruktionsmaterial med hjälp av kartonger, papper, färg och tapeter. Det har skett över en längre period och gett tillfälle för barnen att samarbeta, utveckla sin kreativitet och teknik. Det material som nu finns är omåttligt populärt, barn leker med material som de själva skapat, det är vackert och inspirerande och det finns mycket av det.

staden-1Den första delen av projektet var att bygga en stad. Där användes kartonger som mjölk och fil kartonger levereras i, de blev utmärkta som hus, men även andra fungerar säkert bra. Barnen fick måla ett hus var, vissa valde att samarbeta med ett hus. Att måla huset tog flera tillfällen, när barnen tröttnade fick de lämna kartongen och återkomma till den nästa gång. De fick också måla varje sida i en färg så de skulle bli fina och roliga att leka med. Man kan ju också tapetsera dem, på flera har de i efterhand lagt till balkonger, tyger mm. Större kartonger som man får frukt i har dekorerats och används uppochner som garage. Materialet används för att bygga städer, ibland har de ljussatts med ljusslingor. I ateljén finns också smådjur och bilar som barnen kan använda för att leka rollekar i sin stad.

 

malning-med-insperation-av-cirklar

 

Elins-husEn stor målning på ett tjockt papper (ung 1,5 m långt) har blivit ett utmärkt sagolandskap till byggleken. Målningen började som ett samarbetsprojekt. Barnen fick olika runda byttor som användes som form för cirklar i olika storlekar. Ateljéristan ritade först en cirkel med hjälp av en burk för att visa. Barnen hjälptes åt för att rita cirklarna med kritor (en höll i burken medan den andra ritade). Sen fick barnen instruktioner att färglägga och dekorera cirklarna med målafärg och även färglägga mellan cirklarna. Nästa grupp fick fortsätta att färglägga målningen enligt samma instruktioner, tills alla delar var täckta. Innan byggleken i ateljén förbereder ateljéristan med målningen och ställer i ordning lite bygg och lekmaterial så miljön ska vara tydlig och inspirerande.

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga