Läs mer om förskolan: Robinson

På förskolan Robinson i Enköping har de äldsta barnen introducerats till Bee-Bots, en slags robot. Barnen fick till en början en genomgång av hur man programmerar en Bee-Bot och vad man kan behöva tänka på. Efter det fick barnen fria tyglar att bygga sina egna banor och programmera Bee-Bots genom banan.

Tillsammans diskuterade barnen olika lösningar kring hur Bee-Boten ska ta sig in i mål. Det blev en väldigt uppskattad aktivitet och vi kommer fortsätta arbeta med denna typ av digital programmering. Några barn kom även på att det kan bli en lek att programmera sig själva, alltså analog programmering kopplat till Läroplanen: Förskola ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen (Lpfö18, s.13)