Läs mer om förskolan: Tallkrogen

Barnen på Kulturförskolan Tallkrogen har i ateljén tillsammans med konstpedagogen inspirerats av den schweiziske skulptören och konstnären Alberto Giacometti. Barnen har fått göra figurer med olika sorters material. De började med att rita figurer som hade en sorts rörelse med kolkrita. Sen gjorde de både korta och långa figurer och har använt piprensare, aluminiumfolie, ståltråd och tejp som skelett till figurerna. Dessa skelett täcktes med lera och även med papier-maché. Barnen får här pröva på olika sorters material och tekniker för att jämföra och lära känna hur olika material fungerar. De fick samarbeta och skapa inspirerade av Giacomettis figurer som vi har uppsatt inne i ateljén.

I de aktiviteter vi gör i ateljén övar vi även på matematik: vi mäter, pratar om tyngd, om hur mycket lera man behöver, också om hur kan figurerna stå upp. Vi pratar om balans och försöker balansera själva när vi härmar olika rörelser från figurerna som barnen ritade. Vi avslutar aktiviteterna med den “osynliga bollen” där barnen får turas om att fånga den och berätta hur de upplevde hela processen, om det var något de tyckte var svårt och vad de tyckte mest om. Barnen fick sätta ord på sina upplevelser och hur man kan hitta på olika lösningar. Vi lyfte hypoteser om vad som händer och kom med förslag på hur man kan öva mera och testa nya tekniker.