Läs mer om förskolan: Smedby

Barnens dag på kulturförskolan Smedby

I måndags firade vi på kulturförskolan Smedby Barnkonventionens dag. En otroligt viktig dag som gick i barnens anda. Förberedelserna startade för några veckor sedan när barnen tillsammans skapade ett jordklot.

Hela förskolan samlades för att äta frukt samtidigt som barnen informerades om varför vi firar den här dagen och varför den är så viktig. Det blev dans med ballonger tillsammans med en överraskningsgäst, fotbollsspelaren.

Barnen fick under dagen ta del av olika stationer som avslutades med medaljutdelning, detta för att symbolisera att alla barn har lika värde. En väldigt lyckad dag hos oss på kulturförskolan Smedby!

Läroplanen för förskolan säger att: – ”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.”