Läs mer om förskolan: Solen

Under höstterminen har förskolan Solen fokus på språk och kommunikation med ett temainriktat arbetssätt.

Avdelning Solstrålen med barn i åldrarna 1-3 år, har startat tema med sagan om ”De tre bockarna Bruse” och har fördjupat sig i sagan på olika sätt. Här har pedagogerna tillsammans med barnen skapat sagan med hjälp av bland annat återvunnet material och framställt sagan på ett lustfyllt sätt. Pedagogerna har planerat undervisningen och utbildningen utifrån barnens intresse, anpassat sig efter barnens behov, förutsättningar och utmanat barnen. Hos oss sker all undervisning under lekfulla former.

Under temats gång arbetar vi inom ämnesområden: språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande, normer och värden.