Läs mer om förskolan: Symfonin

De fyra elementen i fokus på förskolan Symfonin

På förskolan Symfonin i Sköndal arbetar hela förskolan med de fyra elementen; eld, vatten, jord och luft. Just nu fokuserar de yngre barnen på begreppet eld och utforskar det med olika sinnen.

Barnen har fått skapa eldar genom estetiska utrycksformer och fått samtala kring hur elden ser ut, hur den luktar och om den är varm eller kall. Genom att låta barnen få utforska ett begrepp med hjälp av flera olika moment och aktiviteter främjar vi ett meningsfullt lärande där upprepning och tidigare erfarenhet kring begreppet får komma fram.