Läs mer om förskolan: Uppfinnaren

Vi är inne i vår programmeringsbubbla här på avdelningen Propellern på förskolan Uppfinnaren. Under dagen har vi vid flera tillfällen återkommit till Beeboten. Vi startade dagen med att läsa de två böcker som vi har fokuserat kring på senaste tiden. Faktaboken om myror samt Annalisa och skärpmonstret. Båda böckerna har koppling till hållbar utveckling där vi fått lära oss mer om, och diskuterat kring vad man kan göra för att minska på vårt skräp, vad händer på en återvinning, vad är att återvinna och mer om myrans stora och viktiga uppgift i naturen.

När vi tar fram Beeboten och mattan som den ska gå på känner barnen direkt igen bilderna. De är ju ifrån böckerna! Dessa figurer hjälpte oss att ta Beeboten från punkt A till punkt B. Barnen fick välja en ruta/bild dit Beeboten skulle gå. Likaså här, använde vi pilarna som ett stöd när vi skapade våra sekvenser. Det är riktigt klurigt att programmera Beeboten ibland, den snurrar och snurrar och ibland blir det en ”bug”!

I aktiviteter som dessa stimuleras barnens problemlösningsförmåga, samt samarbetsförmåga!