Läs mer om förskolan: Vega

Dockteater skapar kreativitet på förskolan Vega

På kulturförskolan Vega i Haninge skapar barnen med hjälp av dockteater.

När barn får möjlighet att utforska teater med handdockor i förskolan, utvecklar de en rad viktiga färdigheter. Genom att använda handdockor kan de förbättra sin kommunikation och sociala interaktion när de samarbetar med andra för att berätta historier och skapa scenarier.

Dessutom främjar det deras kreativitet och fantasi när de skapar olika karaktärer och situationer. Genom att agera ut olika roller och situationer stärker de sin förmåga att förstå och hantera känslor samt att lösa problem. Sammantaget är teater med handdockor en rolig och interaktiv metod för barn att utforska och utveckla olika förmågor.