Läs mer om förskolan: Smedby

På kulturförskolan Smedby arbetar vi med dramatisering genom att gestalta och prova olika former av dramalek. 

För att göra det både verklighetstroget och lustfyllt, roligt och lärorikt kring vårt temaarbete så valde vi pedagoger att dramatisera två avsnitt av sagan om Pippi. Sagan handlar om när Pippi Långstrump är på jakt efter ett föremål som heter spunk tillsammans med Tommy och Annika. Pippi besöker ett konditori och en läkarmottagning för att hitta spunken.

Enligt läroplanen (Lpfö18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som drama, rörelse, sång, musik och dans. (Lpfö18,s.14)