Läs mer om förskolan: Smedby

Avdelning Violen på Kulturförskolan Smedby förvandlades en vanlig dag till en smakfull upplevelse när barnen fick baka rabarberpaj tillsammans med pedagogerna. Alla ingredienser var uppdukade på ett långbord vilket i sin tur fångade barnens nyfikenhet och intresse. Barnen kände till flera av ingredienserna då dessa var bekanta från hemmet. Under hela bakningsprocessen rådde ett glatt samarbete mellan barn och pedagoger. Efter bakningen fick barnen njuta av ett väldoftande rabarberpaj till mellanmål vilket  serverades med en krämig vaniljsås. Det var en dag fylld av samarbete, lärande, gemenskap och glädje.

Syftet med vår bakningsdag var att erbjuda barnen en praktisk och rolig erfarenhet som utvecklar deras färdigheter inom bakning och matlagning. Genom att baka tillsammans barn och pedagoger, skapar vi förutsättningar för barnen att: 

  • Ge barnen förståelse för grundläggande matematiska begrepp som mått, mängder och tid.
  • Stärka barnens finmotoriska färdigheter genom hantering av ingredienser och köksredskap.
  • Främja samarbetsförmåga och sociala färdigheter genom grupparbete.
  • Introducera barnen till olika livsmedel och deras ursprung samt grundläggande principer för hälsosam kost.
Koppling till Läroplanen

Denna aktivitet är väl förankrad i Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och stödjer flera av de centrala målen och riktlinjerna:

  1. Normer och värden: Genom att arbeta tillsammans och dela uppgifter lär sig barnen att visa respekt och hänsyn för varandra samt att samarbeta och hjälpa varandra.
  2. Omsorg, utveckling och lärande: Aktiviteten stimulerar barnens nyfikenhet och lust att lära. De får möjlighet att utveckla sin kreativitet, motoriska färdigheter och förståelse för ämnen som matematik och naturvetenskap.
  3. Barns inflytande: Barnen är delaktiga i processen och får påverka vilka ingredienser och smaker som används, vilket stärker deras självständighet och självkänsla.
  4. Förskola och hem: Genom att barnen får ta med sig nya erfarenheter och kunskaper hem, främjas samverkan mellan hem och förskola.