Frön får liv på förskolan Pusslet

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan Pusslet har barnen tagit del av ett projekt kring odling under vårterminen. Projektet började med att flera barn blev nyfikna när de såg några ekollon som började få rötter. Många frågor väcktes: Vad är det? Var kommer rötterna ifrån? Varför växer det på ekollonet? Eftersom pedagogerna ville fånga barnens tankar och utforska mer kring frön och växtlighet tillsammans föddes projektet ”Frö” på Pusslet.

I fröprojektet har barnen undersökt vad ett frö är, de har reflekterat kring varför frön ser olika ut och vad frön behöver för att börja gro och växa. För att få svar på alla frågor började barn och pedagoger plantera olika frön i mjölk- och äggkartonger inne på avdelningen. Smörgåskrasse, ekollon, ärter, luktärter och solrosfrön fick samsas i solljuset som tittade in. Barnen kunde nu följa sina planteringar varje dag och se dem slå rot och undersöka de första gröna bladen som tittade fram.

Pedagogerna har fått ta del av barnens alla frågor och kopplingar till andra områden, som kommit helt spontant i projektet. Barnen har i sina frågeställningar satt ord på det de sett, tillägnat sig nya begrepp, såsom rot, frö och stjälk, och fått erfara vad som händer med frön när man tar hand om dem och ger dem omvårdnad. Barnen kom i sina reflektioner fram till att alla plantor behöver vatten, värme, kärlek, jord och sol.

Även matematik har rymts i projektet då barnen har mätt sina växter och jämfört storlek och form. De har kunnat konstatera att krasse växer fortare än ärtplantor, men att ärtplantorna blir högre än krassen. Barnen har fört diagram och kunnat följa hur mycket de olika växterna växer och kommit fram till att exempelvis en ärtplanta kan växa 16 cm på 4 dagar.

Genom att erbjuda barn flera olika undervisningsformer ökar möjligheten för varje barn att förstå utifrån just sin individuella förmåga. Därför har barnen på Pusslet fått möta frön och växtlighet på varierade sätt. För att ge möjlighet till olika uttrycksformer har barnen skapat och tillverkat olika växter av färg, lera, pinnar och ståltråd. Barn och pedagoger har även gjort dramatiseringar kring fröprojektet. Då har alla tillsammans krupit ihop och blivit nästan lika små som ett litet frö, för att i takt med musiken dra sig till solljuset och veckla ut sina blad och vaja när vinden blåser. För att ge inspiration till dramatiseringen tog barnen del av teaterföreställningen ”Frö”, genom denna föreställning kunde barnen få en helhetsupplevelse av ett frös liv.

Läs mer om förskolan Pusslet

Fler inlägg

Galaxen

SKAPANDE UTOMHUS

Förskolan Galaxen på Södermalm har skapande i fokus som et naturligt inslag i sin verksamhet. Pedagogerna stödjer barnenens utveckling i skapandet och genom at erbjuda detta i en utomhusmiljö hoppas vi på att kunna ge barnen nya perspektiv och en ny gemenskap. Under föregående vecka har förskolans nya utomhusstaffli invigts. Många barn gjorde uttryck för entusiasm och glädje. Runt Staffliet blev det snabbt trångt, barnen fick då praktisera samarbete och turtagning. “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära – förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå

Melodin

Får man ha pyjamas på förskolan?

Vi har haft en pyjamasmysdag! Emma, vår teaterpedagog, hade pyjamas på sig och sov på mattan nedanför vår soffa, när vi kom in. Vi smög för att inte väcka henne. Efter en liten stund vaknade hon och upptäckte oss och att vi, barn och pedagoger också hade pyjamas. Tänk att man kan ha pyjamas på sig på förskolan! Vi låtsades att det var natt och alldeles mörkt ute. Det enda som syntes på himlen var månen och några stjärnor. Efter att ha sjungit lite viftade vi allesammans på tårna, blåste på dem och uttalade en trolleriramsa och plötsligt hade vi