Frön får liv på förskolan Pusslet

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan Pusslet har barnen tagit del av ett projekt kring odling under vårterminen. Projektet började med att flera barn blev nyfikna när de såg några ekollon som började få rötter. Många frågor väcktes: Vad är det? Var kommer rötterna ifrån? Varför växer det på ekollonet? Eftersom pedagogerna ville fånga barnens tankar och utforska mer kring frön och växtlighet tillsammans föddes projektet ”Frö” på Pusslet.

I fröprojektet har barnen undersökt vad ett frö är, de har reflekterat kring varför frön ser olika ut och vad frön behöver för att börja gro och växa. För att få svar på alla frågor började barn och pedagoger plantera olika frön i mjölk- och äggkartonger inne på avdelningen. Smörgåskrasse, ekollon, ärter, luktärter och solrosfrön fick samsas i solljuset som tittade in. Barnen kunde nu följa sina planteringar varje dag och se dem slå rot och undersöka de första gröna bladen som tittade fram.

Pedagogerna har fått ta del av barnens alla frågor och kopplingar till andra områden, som kommit helt spontant i projektet. Barnen har i sina frågeställningar satt ord på det de sett, tillägnat sig nya begrepp, såsom rot, frö och stjälk, och fått erfara vad som händer med frön när man tar hand om dem och ger dem omvårdnad. Barnen kom i sina reflektioner fram till att alla plantor behöver vatten, värme, kärlek, jord och sol.

Även matematik har rymts i projektet då barnen har mätt sina växter och jämfört storlek och form. De har kunnat konstatera att krasse växer fortare än ärtplantor, men att ärtplantorna blir högre än krassen. Barnen har fört diagram och kunnat följa hur mycket de olika växterna växer och kommit fram till att exempelvis en ärtplanta kan växa 16 cm på 4 dagar.

Genom att erbjuda barn flera olika undervisningsformer ökar möjligheten för varje barn att förstå utifrån just sin individuella förmåga. Därför har barnen på Pusslet fått möta frön och växtlighet på varierade sätt. För att ge möjlighet till olika uttrycksformer har barnen skapat och tillverkat olika växter av färg, lera, pinnar och ståltråd. Barn och pedagoger har även gjort dramatiseringar kring fröprojektet. Då har alla tillsammans krupit ihop och blivit nästan lika små som ett litet frö, för att i takt med musiken dra sig till solljuset och veckla ut sina blad och vaja när vinden blåser. För att ge inspiration till dramatiseringen tog barnen del av teaterföreställningen ”Frö”, genom denna föreställning kunde barnen få en helhetsupplevelse av ett frös liv.

Läs mer om förskolan Pusslet

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga