Frön får liv på förskolan Pusslet

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan Pusslet har barnen tagit del av ett projekt kring odling under vårterminen. Projektet började med att flera barn blev nyfikna när de såg några ekollon som började få rötter. Många frågor väcktes: Vad är det? Var kommer rötterna ifrån? Varför växer det på ekollonet? Eftersom pedagogerna ville fånga barnens tankar och utforska mer kring frön och växtlighet tillsammans föddes projektet ”Frö” på Pusslet.

I fröprojektet har barnen undersökt vad ett frö är, de har reflekterat kring varför frön ser olika ut och vad frön behöver för att börja gro och växa. För att få svar på alla frågor började barn och pedagoger plantera olika frön i mjölk- och äggkartonger inne på avdelningen. Smörgåskrasse, ekollon, ärter, luktärter och solrosfrön fick samsas i solljuset som tittade in. Barnen kunde nu följa sina planteringar varje dag och se dem slå rot och undersöka de första gröna bladen som tittade fram.

Pedagogerna har fått ta del av barnens alla frågor och kopplingar till andra områden, som kommit helt spontant i projektet. Barnen har i sina frågeställningar satt ord på det de sett, tillägnat sig nya begrepp, såsom rot, frö och stjälk, och fått erfara vad som händer med frön när man tar hand om dem och ger dem omvårdnad. Barnen kom i sina reflektioner fram till att alla plantor behöver vatten, värme, kärlek, jord och sol.

Även matematik har rymts i projektet då barnen har mätt sina växter och jämfört storlek och form. De har kunnat konstatera att krasse växer fortare än ärtplantor, men att ärtplantorna blir högre än krassen. Barnen har fört diagram och kunnat följa hur mycket de olika växterna växer och kommit fram till att exempelvis en ärtplanta kan växa 16 cm på 4 dagar.

Genom att erbjuda barn flera olika undervisningsformer ökar möjligheten för varje barn att förstå utifrån just sin individuella förmåga. Därför har barnen på Pusslet fått möta frön och växtlighet på varierade sätt. För att ge möjlighet till olika uttrycksformer har barnen skapat och tillverkat olika växter av färg, lera, pinnar och ståltråd. Barn och pedagoger har även gjort dramatiseringar kring fröprojektet. Då har alla tillsammans krupit ihop och blivit nästan lika små som ett litet frö, för att i takt med musiken dra sig till solljuset och veckla ut sina blad och vaja när vinden blåser. För att ge inspiration till dramatiseringen tog barnen del av teaterföreställningen ”Frö”, genom denna föreställning kunde barnen få en helhetsupplevelse av ett frös liv.

Läs mer om förskolan Pusslet

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och