Läs mer om förskolan: Smedby

Barn och pedagoger på kulturförskolan Smedby utförde ett experiment där de blandade vatten, olja och karamellfärg för att observera och utforska blandningens egenskaper.

I detta experiment såg vi hur olja och karamellfärg skapar färgstarka mönster tillsammans. Genom att blanda dessa ingredienser upptäckte vi spännande effekter och hur de reagerar och blandas.

Det var en rolig och lärorik upplevelse för barnen som fick utforska och se reaktionen på experimentet. Syftet är att utforska interaktionen mellan vatten, olja och karamellfärg för att observera och förstå olika egenskaper och reaktioner.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik (Lpfö18, s.14).