Läs mer om förskolan: Ryttis

Ett mikroskop är ett instrument som används för att synliggöra och se på föremål som är för små för att se med blotta ögat. Med webbkameran Microägget kan du förstora upp till 80 gånger och sedan se det direkt i datorn eller på läsplattan.

På förskolan Ryttis i Vinsta har barnen på alla avdelningar fått ta del av Microägget som är ett delmoment i vårt gemensamma digitaliseringsprojekt i Tellusbarns förskolor.

Barnen har tagit med sig Microägget ut på gården och studerat sin miljö på närmare håll, barnen har även utforskat material inne på avdelningen som kompisarna sedan fått vara med och gissa vad det kan vara.

Barnens reflektioner av ägget har bara varit positivt och deras visioner av deras hypoteser har prövats.

Utifrån bilder som barnen sparat har de sedan skapat och diskuterat vidare, kring en blomma som liknar en utomjording och dessutom visade det sig att alla kompisars kläder såg precis likadana ut genom ägget.