Läs mer om förskolan: Svartgarn

På friluftsförskolan Svartgarn var det fint besök i veckan. En samhällsviktig yrkesgrupp kom för att träffa barnen, nämligen två poliser i sin polisbil. 👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️

Förra veckan förberedde pedagogerna barnen på den här kommande händelsen, genom att prata om samt lyssna på två pedagogiska böcker om just polisyrket. Böckerna informerade om yrket, vad man gör som polis, vad man behöver ha med sig och så vidare.

Dagen var nu kommen och alla barn samlades ute på stora gården. Polisbilen dök upp och körde sakta in på lilla gården, till barnens stora förtjusning!

”En riktig polis!”

”Vad konstigt att den parkerar inne på gården!”

”Tänk om bilen hade varit inomhus i förskolan, det hade varit jättekonstigt!”

Poliserna satte på de blinkande blå lamporna enligt barnens önskemål.

”Det där var coolt!”

”Polisen blinkar bara med ljud om dom har bråttom.”

Därefter fick de yngsta barnen gå fram först och kika närmare både på poliserna och bilens insida samt utsida. När de undersökt färdigt fick de äldre barnen gå fram. De fick prova reflexvästar, hjälmar, kika på utrustning av olika slag samt till och med fånga poliserna i handklovar! 🫣

”Jag har aldrig sett en polisbil på nära håll!”

”Jag har aldrig sett hur en polis ser ut.”

”Jag har sett sju poliser.”

”Wow den är jättefin!”

”Den är grön, lite gul, vit och blå!”

”Kan vi leka tjuv och polis?”

Efter mycket undersökande, lek och lärande tackades poliserna och dom lämnade med lamporna på för nya uppdrag!🚔Väl inne samtalade barnen och pedagogerna om polisbilen och poliserna, vad de lärt sig och vad de sett.

”En ratt fanns i polisbilen.”

”Det fanns knappar i polisbilen som man inte fick trycka på, då skulle det bli för högt ljud inne på förskolan.”

”Det var roligt att det kom en polisbil för jag hade den drömmen när jag var liten.”

”Man får inte krocka med bilarna!”

”Poliserna skyddar människorna mot tjuvarna och dom räddar barn.”

”Poliserna kan hjälpa till i staden.”

”Poliserna springer till fängelsehålan, där sätter poliserna tjuvarna.”

”Poliserna har lyslampor som låter.”

LPFÖ 18

  • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
  • Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.
  • Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.