Fiolspelning på våra förskolor i södra Stockholm

På förskolorna Poseidon, Melodin, Fiolen och Symfonin får de äldre barnen träna på att spela fiol tillsammans med fiolpedagogen Alexandra Eklöf en gång i veckan. Att få vara med och utforska kring instrumentet fiol tycker barnen är spännande och det viktigaste är självklart att ha roligt, och att allt görs med lust och glädje.   

Till en början får barnen lära sig hur man hanterar en fiol, vad alla delar heter och hur man tar hand om instrumentet. Med olika ramsor och lekar får barnen träna både motorik och rytmkänsla. De får även lära sig vad alla strängar heter och de får öva på att spela och sjunga enklare låtar. Allt tränas in på gehör och görs tillsammans på förskolan, det krävs alltså inte att barnen behöver ha kunskaper sedan tidigare eller ska öva hemma.  

När barnen har blivit vana och kan flera olika låtar skiftar fokuset mer till att spela tillsammans och att lyssna till varandra. Genom att arbeta tillsammans på detta sätt får barnen träna på sin koncentrationsförmåga och inte minst öva på att samarbeta med sina kompisar, att lyssna till varandra är viktigt! 

Innan barnen går vidare till förskoleklass får de som avslutning spela en konsert inför en publik som består av barnens familjer och släktningar, tillsammans med en stråkkvartett. Att uppträda inför andra och visa vad man har lärt sig är en viktig social träning och en rolig avslutning på barnens sista termin på förskolan.