Fiolspelning på våra förskolor i södra Stockholm

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolorna Poseidon, Melodin, Fiolen och Symfonin får de äldre barnen träna på att spela fiol tillsammans med fiolpedagogen Alexandra Eklöf en gång i veckan. Att få vara med och utforska kring instrumentet fiol tycker barnen är spännande och det viktigaste är självklart att ha roligt, och att allt görs med lust och glädje.   

Till en början får barnen lära sig hur man hanterar en fiol, vad alla delar heter och hur man tar hand om instrumentet. Med olika ramsor och lekar får barnen träna både motorik och rytmkänsla. De får även lära sig vad alla strängar heter och de får öva på att spela och sjunga enklare låtar. Allt tränas in på gehör och görs tillsammans på förskolan, det krävs alltså inte att barnen behöver ha kunskaper sedan tidigare eller ska öva hemma.  

När barnen har blivit vana och kan flera olika låtar skiftar fokuset mer till att spela tillsammans och att lyssna till varandra. Genom att arbeta tillsammans på detta sätt får barnen träna på sin koncentrationsförmåga och inte minst öva på att samarbeta med sina kompisar, att lyssna till varandra är viktigt! 

Innan barnen går vidare till förskoleklass får de som avslutning spela en konsert inför en publik som består av barnens familjer och släktningar, tillsammans med en stråkkvartett. Att uppträda inför andra och visa vad man har lärt sig är en viktig social träning och en rolig avslutning på barnens sista termin på förskolan.  

Fler inlägg

Symfonin

Naturupplevelser

På Tellusbarns kulturförskola Symfonin tycker både barn och personal om att vara ute, vi besöker regelbundet skogsområden och parker i närområdet. Det händer även att vi grillar pinnbröd eller korv med bröd i naturen, samt kokar te på stormkök. Barnen får en längre dag ute där de får utmana sin grovmotorik med bergs- och trädklättring och kojbyggen. Samtidigt pratar vi om allemansrätten och undersöker vad som finns i naturen.Det är inte heller helt ovanligt att vi får med oss en skräppåse tillbaka till förskolan med sådant som barnen hittat och som inte hör hemma i naturen.  Uppskattade dagar, som även

Fiolen

Möte med konstnärer

I det här projektet får barnen möta några moderna konstnärer och lära sig om konstens grunder och inspireras att skapa både individuellt och i grupp genom att experimentera olika material och tekniker på ett lekfullt sätt. Olika aktiviteter med både kollektiva och individuella uppgifter är det som främja lekfullhet, de material och verktyg vi använder kräver ingen förkunskap och är det som gör att barnen kan föras med och framåt i skapande processen och inte fastnar i något prestationskrav. Första konstnären som barnen fick inspireras av var Jackson Pollock. I Ateljén fick barnen leka att de var på ett besök