Läs mer om förskolan: Smedby

FN-dagen på kulturförskolan Smedby

Den 24 oktober är det FN-dagen. På kulturförskolan Smedby startades dagen med olika stationer för barnen, det erbjöds ansiktsmålning, pyssel och dans med ballonger. Tillsammans med barnen samtalade vi om vad FN är och om barns rättigheter. Vi diskuterade även hur det kan se ut för barn i olika delar av världen, att världen är stor och att vi i Sverige är en del av världen. Vi skapade en gemensam tavla med artikeln ”Alla barn är lika mycket värda” ur barnkonventionens artiklar och pratade om vad barn behöver för att må bra.

Vi vill att alla människor i världen, barn och vuxna, ska må bra och känna glädje, gemenskap och trygghet. Barnen ritade och målade fina fredsduvor som vi sände ut till hela världen med en önskan om fred på alla platser på vår jord. Dagen till ära åt vi lunch vid ett fint dukat långbord.

Enligt förskolans reviderade läroplan, Lpfö 18 står att läsa: Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen. Utbildningen ska därför utgå vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. Lpfö 18, s. 5.