Läs mer om förskolan: Piazzan

På förskolan Piazzan har barnen arbetat med ett FN-tema och barnen har fått lära sig om sina rättigheter till exempel vad som gäller för bostad, kläder och utbildning.

I barnkonventionen kan man bland annat läsa följande:

27. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.