Läs mer om förskolan: Framtiden

Fokus på svenska språket på förskolan Framtiden

På vår nyckelförskola Framtiden i Sollentuna arbetar vi mycket med det svenska språket. Många av våra barn har inte svenska som förstaspråk och eftersom vi fokuserar mycket på svenska, lägger vi stor vikt vid språkutveckling och kommunikation.

Vi använder lekfulla och kreativa aktiviteter för att stimulera barnens språkutveckling såsom lekar, sånger, musik, dramatiseringar, före detta Bornholmsmodellen samt digitala verktyg såsom interaktiva spel och pedagogiska appar på svenska. Tillsammans med barnen läser vi regelbundet böcker på ett dialogiskt sätt och återberättar det vi har läst.

Detta hjälper barnen att utveckla sitt ordförråd och sin förståelse för språket. Vi läser böcker även på förskolegården där vi har ordnat olika stationer och en av dem är avsedd för bokläsning.