Läs mer om förskolan: Tallkrogen

Förskolan Fiolen i Tallkrogen deltagit i skräpplockarprojektet Håll Sverige Rent. Efter att ha anmält sig fick förskolan påsar från Håll Sverige Rent som de använde för att samla skräpet i.

Målet med aktiviteten var att barnet skulle få möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling och hur viktigt det är att behålla vår planet ren och fin. Dessutom kopplar detta till förskolans tema, som är hållbar utveckling.

Förskolans mål är att kunna jobba på ett mer hållbart sätt i vardagen och ett mer hållbart lärande. Därför tyckte vi som personal att det skulle passa bra genom samspel och samarbete mellan barn att införa hållbarheten och hur viktigt det är att behålla vår förskola ren och fin genom en rolig aktivitet för barnen.

Denna aktivitet var utformad som en tävling och det paret som fyllde mest skräp i sina påsar skulle vinna en medalj med sina namn på.

Hållbar utveckling är ett brett begrepp som innefattar både hälsa, ekonomi, ekologi och det sociala samspelet som vi har med varandra samt till naturen. Detta är extra viktigt för oss att presentera det för barnet på ett roligt och förståeligt sätt. Under temat hållbar utveckling ingår livsstil och hälsa, allas lika värde, källsortering, värna om vår natur, barns inflytande och självkänsla. Med det jobbar vi ständigt tillsammans med barnen för att nå ett hållbart lärande i vår verksamhet. Genom olika projekt, aktiviteter och samtal om en hållbar livsstil i vardagen.