Läs mer om förskolan: Torget

Förskolan Torget i Rinkeby har ingått i ett internationellt samarbete kring Beyond Verbal (BV) som är ett kreativt verktyg för utbildare, med särskild tyngdpunkt i socioekonomiskt utsatta områden. Konstprojektet arbetar med jämställdhet och inkludering.

Beyond Verbal är ett utbyte och samarbete mellan förskolor, självständiga konstorganisationer och universitet i Stockholm – Rinkeby, Istanbul – Tarlabasi och Århus – Gellerup med särskilt fokus på jämställdhet och inkludering.

Här kan du läsa mer om projekten.

https://www.beyond-verbal.org/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2019-1-SE01-KA201-060550

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.