Förskolan Torget ställer ut på Tyresö konsthall

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Berättelser ur en hand

Förskolan Torget och konstföreningen Torget har nyligen tagit del av en utställning Berättelser ur en hand i Tyresö konsthall. Där visades några av barnens gjutna händer upp, ur Iryna Hauskas konstprojekt “Handvirkade Händer”. I projektet fick barnen från Torget skapa berättelser med hjälp av sina händer, som Iryna gjöt av i gips. Projektet var en del av Sveriges Konstföreningars nationella projekt “Konsten att mötas”, där förskolan Torget bjöd in Iryna till Konstföreningens och förskolans Artist-In-Residence. Detta innebar att Iryna var på Torget under en period och skapade tillsammans med barnen under 2018. Några av de händer som då skulpterades fram har sedan blivit en del av en vandringsutställning som rör sig över Stockholms län.

 

I utställningen ”Berättelser ur en hand” visar Iryna Hauska både skulptur och textil. Under utställningens gång växer även ett textilt verk fram, som blir till ett samarbete mellan konstnären och besökarna. När förskolans barn var på plats genomfördes en tecknings-workshop, där barnen först fick titta på konsten och därefter teckna av det de såg. Barnen försjönk i djup koncentration och teckningarna blev fantastiska! Dessa  visas nu i galleriet på förskolan Torget som en spontan, kort utställning inför nästkommande vernissage.

 

Utställningen ”Berättelser ur en hand” visas just nu på Tyresö konsthall, i biblioteket i Tyresö centrum och pågår till och med den 6 april i år. Läs mer här

Läs mer om förskolan Torget och Tellusbarns förskolor

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och