Läs mer om förskolan: Smedby

Första adventsfirande på kulturförskolan Smedby

I fredags uppmärksammade vi pedagoger på kulturförskolan Smedby, barnens första advent genom att först samtala om vad advent är och varför vi tänder ljus varje söndagar. 🕯️ Sedan skapade vi tillsammans med barnen en adventsljusstake som vi ska ha på avdelningen och där ska vi ska räkna och tända ljus 🕯️varje vecka fram till julafton🎅.

På så sätt får barnen lära sig om traditioner och kulturella högtider och dessutom skapa gemenskap och samhörighet bland barn och pedagoger.

Ur läroplanen för förskolan: I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla kulturvärden, traditioner och historia, språk och kunskaper, från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen (Lpfö18, s. 9).