Läs mer om förskolan: Framtiden

På Nyckelförskolan Framtiden i Sollentuna är arbetet med det svenska språket en viktig del av vår vardag. Varje torsdag besöker vi biblioteket där barnen får möjlighet att utforska och läsa olika böcker. Denna aktivitet främjar deras språkutveckling och läsförmåga, samtidigt som den väcker nyfikenhet och läsglädje.

Genom regelbundna biblioteksbesök strävar vi efter att skapa en inspirerande miljö där barnen kan fördjupa sina kunskaper i svenska språket. Här får de tid att läsa, lyssna på berättelser och diskutera böckernas innehåll med varandra och med oss pedagoger. Detta är inte bara ett tillfälle att förbättra deras språkfärdigheter, utan också att upptäcka nya intressen och stärka deras sociala interaktioner.

Vår ambition är att varje barn ska utveckla en kärlek till böcker och språk, vilket vi tror är en grundpelare för fortsatt lärande och personlig utveckling.