Läs mer om förskolan: Solen

”Från jord till bord”

På förskolan Solen i Märsta har barnen precis avslutat projektet ”Från jord till bord” som pågått ända sedan mars fram till nu. Genom att odla har 4–5-åringarna fått följa matens väg från frö till färdig gröda. Odlingarna har givit många möjligheter till samtal och upplevelser kring naturens kretslopp, återbruk och hållbarhetsfrågor.