Läs mer om förskolan: Symfonin

På förskolan Symfonin har några barn har fått testa på att upptäcka en ny värld med hjälp av en så kallad green screen. Barnen har fått konstruera en byggnad, ett fordon eller ett djur och har därefter fått möjlighet att fotografera det samt sätta in bilden av det som de har skapat i en ny kontext som de själva fått välja.

Vi har lånat filmklipp från internet och pratat om att internet har så mycket information som massor med olika människor har delat med sig. Och vill man låna något där (film, bild, musik…), så måste man veta att man får lov att göra det.

När barnen sedan sammanfogar allt material i appen ”Green Screen” så kan vad som helst hända och det är bara fantasin som sätter gränser. Båten kommer ut på havet, raketen flyger i luften och polisbilen hamnar mitt ute i rusningstrafik i en helt annan stad!

Varför Green Screen i förskolan?

Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. (Lpfö 18)

Med green screen kan vi tillsammans med barnen skapa egna manipulerade bilder och filmer och på det sättet ger vi barnen möjlighet att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt till bilder och filmer.