De största barnen på förskolan Piazzan i Kallhäll arbetar med hållbar utveckling och använder därför ofta återanvänt material från sin egen återvinningsstation till olika typer av skapande.

Barnen har visat intresse för rymden och planeter. I detta projekt har de skapat rymdraketer av toalettrullar. De har använt knäckebrödskartonger till att måla stjärnmönster i. De har även använt flirtkulor, glasspinnar, färg och annat. Vi projicerade en rymdraket på väggen också och målade. Barnen fick även se och prova att titta i ett teleskop. Vi avslutade tema rymden med ett rymddisco.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.” Läroplan för förskolan Lpfö 18