Läs mer om förskolan: Smedby

Högläsning på kulturförskolan Smedby

På kulturförskolan Smedby ligger vi mycket fokus på barnens språkutveckling och ordförråd, för detta använder vi DBR-metoden (Dialogic Book Reading).

Vi har haft högläsning med sagan ”I Bobbos väska” upprepade gånger, och haft boksamtal med barnen och ställde frågor, som vilka är med i boken, vems sakerna är och vad som händer. Därefter har barnen fått skapa en egen ”i Bobbos väska-saga” utifrån det vi har läst tillsammans tidigare.