Läs mer om förskolan: Växthuset

Hösten skapar inspiration på förskolan Växthuset

På avdelningen Lillroten på förskolan Växthuset i Österåker har barnen skapat tavlor av naturmaterial. På utflykten förra veckan fick barnen plocka med material från skogen. Det blev kottar, olika löv, pinnar med mera.

Ett av veckans ord har varit höstlöv. Vi pratade med barnen om hösten och hur löven ändrar färg under hösten. Barnen var duktiga att berätta vilka färger de såg på löven.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap – Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysiska fenomen.” Lpfö 18