Läs mer om förskolan: Piazzan

Kompistema med de yngsta på förskolan Piazzan

Under höstterminen har avdelningarna Blå och Gul arbetat med de tio små kompisböckerna. De tio små kompisböckerna handlar om kanin och igelkott som är kompisar som hamnar i konflikter. Böckerna beskriver situationer som de yngsta barnen kan känna igen i vardagen. Vi arbetar månadsvis med varje bok och genomför olika aktiviteter kopplade till varje bok. I vårt projekt lägger vi stort fokus på värdegrund och samspel, barnen får förutsättningar att känna gemenskap och lära sig hur en bra kompis ska vara. Detta kopplar vi till läroplanens olika mål bland annat:

  • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
  • Förmåga att skapa samt ha förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång.
  • Utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse för andra människors situation.
  • Utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

Med varje bok har vi bearbetat innehållet på olika sätt, med boken ”Säg stopp” har vi först haft högläsning, och därefter har barnen skapat stopp-handavtryck.

Barnen hjälptes åt och målade färdigt ett hus för igelkott och kanin, som fick flytta in hos oss på avdelningen.

Barnen utforskar ett nytt sätt att måla med projicerad bild på vägg. Vi arbetar även med QR-koder där barnen bland annat får skanna och lära sig mer om olika djur kopplade till karaktärerna i kompisböckerna. Till exempel vad kanin och igelkott äter, hur de bor osv.

Högläsning av böckerna är en stor del av vårt projekt, där vi startar samtal kring text och bilder. Vi arbetar även med flanobilder, som ett sätt för barnen att skapa gemenskap och dialog med varandra.