Läs mer om förskolan: Smedby

Idag, tisdagen den 13 december, firade vi Lucia genom att vi på morgonen besökte äldreboendet Kavat Vård som ligger ovanför förskolan och lussade för de äldre.

Det var en fin stämning bland barnen och vi upplevde att de äldre blev glada över att vi besökte dem och uppträdde med luciasånger.

Som avslutning blev barnen bjudna på saft, pepparkakor och lussebullar.

Vi har ett återkommande samarbete med äldreboendet Kavat Vård och detta är en fantastisk möjlighet som vi har då vår yngre generation möter vår äldre generation. Vi ser framemot ett långsiktigt samarbete med äldreboendet och fler tillfällen att mötas framöver.

Under eftermiddagen fortsatte vi Luciafirandet på förskolan i form av en sångsamling tillsammans med alla barn och pedagoger.

Mål ur förskolans reviderade läroplan, Lpfö 18.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.