Läs mer om förskolan: Ryttis

På friluftsförskolan Ryttis arbetar vi i projekt ”Jord” och har uppmärksammat årstiden vår. Vi har pratat om klimatets förändring och vårens processer. Vi har odlat tillsammans med barnen. Det är ett stort intresse för dem. Vi har bland annat planterat en skiva tomat för att se om den kan växa. Efter bara någon vecka så kom det upp små plantor i formen av en tomatskiva (cirkel). När plantorna blev lite större delade vi upp dem i separata muggar för att kunna plantera ut i våra odlingslådor. Vi hoppas verkligen att de kommer växa ute och att det kommer tomater så vi kan få smaka på vår egenodlade grönsak!

Vi har också lärt oss en liten del av den biologiska mångfalden. I februari hade vi ett digitalt besök hos fårbonden Mimmi från Jämtland. Mimmi visade sina får, lamm och pratade om vad fåren gör för naturen. Dagen efter kom ett nytt litet lamm som barnen fick döpa. Detta är Snickers!

Vi har också beställt fjärilslarver som kom till oss i början av maj. Vi började med att läsa och titta på fjärilens olika utvecklingsstadier tillsammans med barnen, för att sedan visa konkret när larverna kom. Just nu är larverna i sina puppor och vi väntar med spänning på transformationen till färdiga fjärilar.

Mål från läroplanen som är kopplad till våra aktiviteter:

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap…