Läs mer om förskolan: Smedby

Matematik och digitalisering med Bee-bot på kulturförskolan Smedby

Bee-Bot kan använda för att utforska bland annat matematik, språk, samspel och teknik. Bee-bot kan också stimulera barnens logistiska tänkande, planering och problemlösning.

Genomförande: Barnen kommer att få prova på att programmera i mindre grupp där de kan få möta olika uppdrag kring matematik, teknik samt språk. Bee-bot är ett litet robot-bi som kan förflytta sig i olika riktningar med hjälp av förinställda knapptryckningar. Det enkla handhavandet gör att barnen kan träna logiskt tänkande och enkel programmering. Detta väckte intresse hos barnen och det blev spännande att få prova på att programmera en robot. Barnen tyckte det vara jätteroligt och lekfullt.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • Förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egen och andras problemlösningar
  • Förmågan att upptäcka och utforska teknik i vardagen
  • Förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material, redskap
  • Förmågan att använda digitala verktyg på ett sätt som stimulera utvecklingen och lärande (Lpfö18,s.13-14).