Läs mer om förskolan: Framtiden

På förskolan Framtiden arbetar vi språkinriktat med bland annat temat Bokstavslandet. Den här månaden introducerade vi tre olika bokstäver D, E och F. Vi brukar titta på ett avsnitt ur en serie ”Bästa bokstaven”. Sedan samtalar vi om vilka ord vi kan som börjar på respektive bokstav. Barnen kommer på massor av ord som vi skriver ner på ett papper som sedan sätts upp på väggen för att kunna ge fortsatta diskussioner hos barnen.

Barnen väljer att skapa bokstäver av olika material såsom naturmaterial, lera, målarfärg, osv. så länge fantasin kan leda oss framåt. Varje vecka går vi även på bokstavsjakt i närområdet. Det är viktigt att barnen får skapa i förskolan så att det estetiska får växa och blir ett pedagogiskt mål i sig. Dessutom strävar vi efter att barnen får kommunicera och samspela sinsemellan och även med pedagogerna. Kommunikation är mellanmänsklig kontakt som alltid innebär samspel och är ytterligare ett grundläggande behov. Vi kommunicerar dagligen både verbalt och icke-verbalt, med tal, språk, blick, och ljud. Så den här aktiviteten med bokstäver ger barnen möjlighet att utvidga sitt ordförråd och få tillit till sina förmågor och självtroende.

Att våga prata om och sätta ord på fenomen och föremål har en stor betydelse. I förskolan vill vi göra vardagen begriplig så mycket som möjligt så barnen förstår och blir förstådda, och då skapas också en trygghet. Genom kommunikation, lek och samspel skapas lära för livet. I läroplanen framhålls förskolan som en kulturell och social mötesplats där alla barn ska få förutsättningar att utveckla ett nyanserat språk och ordförråd, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syfte.