Med skapande väcker vi nyfikenheten hos barnen

Ett av Tellusbarns fokusområden är skapande och därför tycker vi det är extra viktigt att barnen i våra verksamheter får ta del av skapande i olika former, som till exempel teater, bild, sång och musik.

Ett av Tellusbarns fokusområden är skapande och därför tycker vi det är extra viktigt att barnen i våra verksamheter får ta del av skapande i olika former, som till exempel teater, bild, sång och musik. På våra specialinriktade kulturförskolor har vi dessutom en egen fiolpedagog som varje vecka spelar fiol med de äldre barnen och en teaterpedagog som tar med barnen på fantasifulla äventyr med dramalekar och musikaktiviteter.

Hos oss är det själva skapandeprocessen i sig som är det viktiga; att väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. Vi ger barnen utrymme för olika uttrycksformer vilket har stor betydelse för barnens utveckling, både språkligt såväl som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

Våra kulturförskolor är Pusslet i Älvsjö, Akvarellen i Skarpnäck, Oasen i Bagarmossen, Fiolen och Melodin i Enskede och Symfonin i Sköndal. Vill du veta mer om någon av förskolorna eller anmäla ditt intresse dit? Klicka här.

Pojke med fiol
Pojke med fiol