Läs mer om förskolan: Robinson

Under vecka 17 hade vi miljövecka på förskolan Robinson i Enköping och vi ägnade nästan all vår tid på att lära oss hur vi tar hand om vår planet och bevarar den till de generationer som kommer efter oss.

Vi gav oss också ut i vår närmiljö och plockade skräp som vi återvann och diskuterade vad som händer när det lämnas i naturen. På förmiddagen diskuterade vi i små grupper vilka våra och andra människors handlingar som gör vår planet jorden glad och vad vi gör som kan drabba vår planet så att den inte mår så bra.

Barngruppen Fröna kom fram till det viktigaste: ”Jorden blir ledsen när det inte finns några barn på Jorden men den blir glad om vi planterar flera träd.” Barngruppen Löven undrade om det verkligen är så bra att cykla: ”Gör det inte ont när man cyklar eller om man stampar på marken?!”

På eftermiddagen började vi måla vår planet. Barnen använde fingrarna för att måla men de blev inte smutsiga. Hur då? Varför blir vi inte kladdiga?

Vi avslutade miljöveckan med att lämna spår av oss på vår planet. Barnen skapade jorden genom att göra handavtryck på ett stort papper. Aktiviteten tränade deras tålamod, turtagning och kommunikation för att när man skapar gemensamt behöver man samarbeta med sina kamrater.

Veckans projektarbete stimulerade barnen att förstå betydelsen av sina egna insatser samt vilken påverkan människohandlingarna kan ha på jordens framtid.

”Barnen tillägnar sig ett ekologiskt förhållningssätt till sin omgivande miljö.” (Lpfö 18, Skolverket).

Vi avslutade veckan med rörelseutmaningar ute på gården genom att leka leken ”Jorden runt”.