Momentmålning på förskolan The Cottage

the cottage

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan The Cottage på Södermalm pågår ständigt spännande aktiviteter kring skapande både i ateljén och på avdelningarna. När barn ges möjlighet att utforska kring färg och form utvecklar de sin förmåga att förstå och gestalta världen. Läroplanen för förskolan beskriver att verksamheten ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika uttrycksformer, som till exempel lek, sång, dans och bild.  På så sätt är det viktigt att erbjuda barnen en rad olika sätt att uttrycka sig.

Momentmålning

I ett av projekten har barnen fått arbeta i mindre grupper kring en teknik som heter momentmålning. Detta är ett arbetssätt som syftar till att träna samarbete genom att barnen skapar tillsammans på samma papper i flera olika omgångar. På detta sätt byggs målningen upp successivt vid olika tillfällen. Momentmålning är viktigt för att träna på att inte färdigställa ett alster på några minuter, på så sätt får barnen öva på att fokusera på processen mer än den färdiga produkten. Genom att vara närvarande i processen kan barnens skaparglädje stärkas och prestations oron minskas. Metoden innebär också att barnen får mötas över åldersgränser eftersom alla deltar utifrån sin förmåga. På så sätt skapas tillfällen för barn att mötas i grupper som vanligtvis inte deltar i samma aktiviteter på förskolan. Nytt lärande uppstår mellan barnen och gemensamma erfarenheter skapas tillsammans.

Vid det första tillfället började barnen med att grunda pappret med vattenfärg. Efter att barnet målat färdigt fick arket torka ordentligt under natten. Vid nästa tillfälle använde barnen istället vattenbaserad färg på flaska och målade vidare på samma papper. Vid tillfället därefter använde barnen sådant de hittat och plockat i naturen, såsom löv och ”näsor” som fick smycka målningen. Projektet kring momentmålning pågick under fem tillfällen och barnen fick uppleva hur alstret växte fram under deras gemensamma skapande.

Förskolan The Cottage har sedan tidigare haft flertalet konstprojekt med bland annat textilgalleriet Fiberspace Gallery och Easy Piece, där temat varit hållbarhet.

Läs mer om förskolan The Cottage

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Lär mer om våra förskolor

[:]

Fler inlägg

Galaxen

SKAPANDE UTOMHUS

Förskolan Galaxen på Södermalm har skapande i fokus som et naturligt inslag i sin verksamhet. Pedagogerna stödjer barnenens utveckling i skapandet och genom at erbjuda detta i en utomhusmiljö hoppas vi på att kunna ge barnen nya perspektiv och en ny gemenskap. Under föregående vecka har förskolans nya utomhusstaffli invigts. Många barn gjorde uttryck för entusiasm och glädje. Runt Staffliet blev det snabbt trångt, barnen fick då praktisera samarbete och turtagning. “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära – förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå

Melodin

Får man ha pyjamas på förskolan?

Vi har haft en pyjamasmysdag! Emma, vår teaterpedagog, hade pyjamas på sig och sov på mattan nedanför vår soffa, när vi kom in. Vi smög för att inte väcka henne. Efter en liten stund vaknade hon och upptäckte oss och att vi, barn och pedagoger också hade pyjamas. Tänk att man kan ha pyjamas på sig på förskolan! Vi låtsades att det var natt och alldeles mörkt ute. Det enda som syntes på himlen var månen och några stjärnor. Efter att ha sjungit lite viftade vi allesammans på tårna, blåste på dem och uttalade en trolleriramsa och plötsligt hade vi