Möte med konstnärer

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

I det här projektet får barnen möta några moderna konstnärer och lära sig om konstens grunder och inspireras att skapa både individuellt och i grupp genom att experimentera olika material och tekniker på ett lekfullt sätt. Olika aktiviteter med både kollektiva och individuella uppgifter är det som främja lekfullhet, de material och verktyg vi använder kräver ingen förkunskap och är det som gör att barnen kan föras med och framåt i skapande processen och inte fastnar i något prestationskrav.

Första konstnären som barnen fick inspireras av var Jackson Pollock.

I Ateljén fick barnen leka att de var på ett besök till Museum och tittade på Jackson Pollock utställningen. De fick gå runt och tittade på Pollocks olika målningar utskriven i en A4 papper och uppsatta på väggen samt en bild i svart/vit på hur Pollock målade sina tavlor. Barnen undrade vilken färg använde han och vilken sorts verktyg. Jag berättade för barnen hur han gjorde och vad han brukade använda till att måla och att det var han som utvecklade dropp-tekniken.

Som inledning av nästa aktivitet, läste jag ett citat från Pollock:

” Jag föredrar att nubba fast den ospända duken på den hårda väggen eller golvet. Jag behöver motståndet från en hård yta. På golvet är jag mera otvungen. Jag känner mig närmare målningen, mera som en del av den, eftersom jag på detta sätt kan gå runt den, arbeta från all de fyra sidorna och bokstavligen befinna mig i målningen.”

 Barnen inspirerades av hans målningar och ville pröva måla på samma sätt som konstnären brukade göra.

I en tillsammans målning, hällde och droppade barnen olika färger, gick runt det fyrkantiga pappret som satt fast på golvet i Ateljén och använde sig av penslar, pipetter, flaskor bland annat.

Barnen skapade även egna, Pollock inspirerad, tavlor, med hjälp av andra material och tekniker. De fick skapa egna penslar med glasspinne och trådar och har prövat på att måla med det på ett färgat papper. Senare har de även målat med hjälp av glaskulor där de valde ett färgat papper, la pappret i en låda med två stora färgdroppar av två olika färger och sist glaskulan i färgen på pappret. Sen fick de skaka och röra på lådan så att glaskulan skulle rulla och föra med sig färgen på hela pappret.

En sista övning som inspiration är en häll och dräll övning där barnen behöver samarbeta med varandra. Alla barn håller tillsammans i ett stort papper. De behöver då samarbeta med att lyfta eller sänka på pappret samtidigt som vi häller olika flytande färger så att den dräller och hälsar på alla kompisar utan att färgen hamnar på golvet. Här skapas det härliga mönster och barnen observera hur färgen blandas och olika nyanser uppstår.

Att använda sig av olika material/tekniker, skapar erfarenhet och materialkännedom.

Vi samlades när vi var klara och barnen fick berätta hur de upplevde konstnären och hela processen. En viktig stund i skapande processen är det avslutande samtalet, genomgången av arbetsprocessen där barnen kan berätta och reflektera hur olika material fungerar om det var något som var svårt eller mer spännande men även lära sig att betrakta sina och andras arbete med intresse utan att bedöma.

Just nu fortsätter vi med i projektet att lära oss om konstens grund Linjer för att sedan fortsätta med andra konstnärer och grunder.

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • fantasi och föreställningsförmåga
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och