Naturupplevelser

På Tellusbarns kulturförskola Symfonin tycker både barn och personal om att vara ute, vi besöker regelbundet skogsområden och parker i närområdet. Det händer även att vi grillar pinnbröd eller korv med bröd i naturen, samt kokar te på stormkök. Barnen får en längre dag ute där de får utmana sin grovmotorik med bergs- och trädklättring och kojbyggen. Samtidigt pratar vi om allemansrätten och undersöker vad som finns i naturen.
Det är inte heller helt ovanligt att vi får med oss en skräppåse tillbaka till förskolan med sådant som barnen hittat och som inte hör hemma i naturen. 

Uppskattade dagar, som även gör ”knopp och kropp” glada.