Läs mer om förskolan: Uppfinnaren

Avdelningen Propellern har skapat ett “Ljust & mörkt” rum – ett mysigt rum, enligt barnen – utifrån sagan “Guldlock och de tre björnarna”. Barnen visade nyfikenhet över sagans “skogs ljusa glänta” och ”den mörka skogen”. I rummet skapas nyfikenhet för naturvetenskap och teknik, där barnen får tid och plats att utforska ljuset utifrån olika perspektiv och lär sig att använda och kontrollera ljusstyrka med hjälp av olika teknik. I rummet finns ljusbordet, olika sorter av lampor och ficklampor, något som barnen gillar att utforska med och som alltid finns framme. Med dessa går de runt och ser saker ur nya perspektiv. Med lampor och ficklampor i rummet, började barnen upptäcka och leka med sina skuggor.

Tillsammans skapade vi en yta för utforskande av ljus och skuggor, med bra utrymme för barnen att röra sig fritt och experimentera med sin egen skugga. Barnen har börjat plocka in leksaker i rummet, för att utforska leksakernas skuggor i olika former (bilar, lego och gosedjur bland annat). Barnen fick ökad kunskap kring hur vi kan skapa skuggor och regnbågar med ljus samt hur distansen mellan ljuskällan och föremålet kan påverka skuggans och regnbågens storlek. I rummet finns också material i olika former och färger som barnen testar tillsammans på ljusbordet, materialet nämns av barnen som “färgknappar”, ”färgpengar” och “diamanter”. Allt detta kan barnen lägga i olika färgade mönster eller testa att blanda ihop och skapa nya färger, till exempel en “gul knapp” över den “blå knapp” blir en “grön knapp”.

Enligt läroplanen ((Lpfö18) ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen;
  • Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.