Nu öppnar förskolan The Rainbow i Kristineberg

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Nu öppnar förskolan The Rainbow i Kristineberg. Förskolan befinner sig i rymliga och ljusa lokaler i Kristineberg, med närhet till olika parker och lummiga områden. The Rainbow kommer, precis som övriga verksamheter inom Tellusbarn, ha fokus på språk, skapande och hälsa, med en allmänpedagogisk inriktning. Vi kommer arbeta systematiskt med barns språkutveckling genom modellen ”Före Bornholmsmodellen”, som även främjar barns läs- och skrivinlärning senare i skolan. The Rainbow kommer vara en svensk-engelsk verksamhet där barnen möter både svensktalande och engelsktalande pedagoger, även om huvudspråket är svenska. Information till föräldrar kommer finnas på både svenska och engelska.

En hälsosam relation till rörelse och sin kropp behöver skapas tidigt, därför har förskolan en viktig roll i detta. The Rainbow kommer därför arbeta aktivt med rörelse både inne och ute. Inne på förskolan kommer barnen erbjudas pedagogledd rörelse på ett lekfullt sätt regelbundet. Med en genomtänkt utomhuspedagogik läggs grunden för barnens intresse att röra sig ute. Barn som är ute mycket utsätts för färre smittorisker och rör sig mer naturligt än de som spenderar mycket tid inomhus. Verksamheten utomhus innebär att barnen i större utsträckning får möjlighet att ta del av den mångfald naturen erbjuder. Naturen rymmer oändligt många möjligheter för pedagogisk verksamhet – bland kottar, löv, myror och sniglar gömmer sig såväl språk, som matematik och naturvetenskap.

På The Rainbow kommer det finns en ateljépedagog som genomför aktiviteter kring skapande tillsammans med barnen och förskolans pedagoger. Barnen kommer ges möjlighet att i en lugn miljö arbeta tillsammans i mindre grupper och med några få material i taget. Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. Därför är det viktigt att alla barn ges möjlighet att förmedla tankar och känslor genom olika uttrycksformer, som de till exempel får tillfälle att göra genom skapandet.

The Rainbow är en mindre förskola med plats för omkring 30 barn, förskolan finns med i Stockholms stads gemensamma kö, välkommen att söka till oss!

Läs mer om förskolan

Fler inlägg

Melodin

Får man ha pyjamas på förskolan?

Vi har haft en pyjamasmysdag! Emma, vår teaterpedagog, hade pyjamas på sig och sov på mattan nedanför vår soffa, när vi kom in. Vi smög för att inte väcka henne. Efter en liten stund vaknade hon och upptäckte oss och att vi, barn och pedagoger också hade pyjamas. Tänk att man kan ha pyjamas på sig på förskolan! Vi låtsades att det var natt och alldeles mörkt ute. Det enda som syntes på himlen var månen och några stjärnor. Efter att ha sjungit lite viftade vi allesammans på tårna, blåste på dem och uttalade en trolleriramsa och plötsligt hade vi

Nyetableringar

Nyetablering i Upplands Väsby

Tellusbarn är idag verksamma i Stockholm och Uppsala, totalt drivs 20 förskolor i varierande storlek. Ända sedan bolaget grundades 2007 har bolaget haft en stabil expansion. Vissa förvärv har varit uppköp av befintliga förskolor medan Tellusbarn vid andra tillfällen varit med redan från byggstart. Något som ger oss möjlighet att vara med i diskussioner med byggherrar och fastighetsägare i ett tidigt skede. Idag ryms över 1000 barn inom verksamheten med målet att ge varje barn en bra start i livet och ett fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kan nu stolt presentera att de första spadtagen har tagits i