Nu öppnar förskolan The Rainbow i Kristineberg

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Nu öppnar förskolan The Rainbow i Kristineberg. Förskolan befinner sig i rymliga och ljusa lokaler i Kristineberg, med närhet till olika parker och lummiga områden. The Rainbow kommer, precis som övriga verksamheter inom Tellusbarn, ha fokus på språk, skapande och hälsa, med en allmänpedagogisk inriktning. Vi kommer arbeta systematiskt med barns språkutveckling genom modellen ”Före Bornholmsmodellen”, som även främjar barns läs- och skrivinlärning senare i skolan. The Rainbow kommer vara en svensk-engelsk verksamhet där barnen möter både svensktalande och engelsktalande pedagoger, även om huvudspråket är svenska. Information till föräldrar kommer finnas på både svenska och engelska.

En hälsosam relation till rörelse och sin kropp behöver skapas tidigt, därför har förskolan en viktig roll i detta. The Rainbow kommer därför arbeta aktivt med rörelse både inne och ute. Inne på förskolan kommer barnen erbjudas pedagogledd rörelse på ett lekfullt sätt regelbundet. Med en genomtänkt utomhuspedagogik läggs grunden för barnens intresse att röra sig ute. Barn som är ute mycket utsätts för färre smittorisker och rör sig mer naturligt än de som spenderar mycket tid inomhus. Verksamheten utomhus innebär att barnen i större utsträckning får möjlighet att ta del av den mångfald naturen erbjuder. Naturen rymmer oändligt många möjligheter för pedagogisk verksamhet – bland kottar, löv, myror och sniglar gömmer sig såväl språk, som matematik och naturvetenskap.

På The Rainbow kommer det finns en ateljépedagog som genomför aktiviteter kring skapande tillsammans med barnen och förskolans pedagoger. Barnen kommer ges möjlighet att i en lugn miljö arbeta tillsammans i mindre grupper och med några få material i taget. Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. Därför är det viktigt att alla barn ges möjlighet att förmedla tankar och känslor genom olika uttrycksformer, som de till exempel får tillfälle att göra genom skapandet.

The Rainbow är en mindre förskola med plats för omkring 30 barn, förskolan finns med i Stockholms stads gemensamma kö, välkommen att söka till oss!

Läs mer om förskolan

Fler inlägg

Galaxen

Nu får vi äntligen jobba med snö på Galaxen

Vi arbetar mycket med naturmaterial i våra verksamheter och just nu är det fokus på snö både för de äldre och för de yngre barn. För vissa är det första snön som faller till marken medan det för andra är ett känt fenomen. Oavsett så är snö väldigt spännande att experimentera med. Vi har skapat snökonst både utomhus och inomhus tillsammans med barnen. Det blir ett utforskande och undersökande samtidigt som barnen skapar konstverk. Vi ställer frågor kopplat till den aktivitet vi gör, exempelvis, vad händer när vi lägger snö i handen? Vad är det som gör att den smälter?

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala