Läs mer om förskolan: AkvarellenPiazzanPussletSmedbySymfoninTallkrogenTibbleVega

Ny bok inspirerar att använda musik och sång i förskolan

Emma-Helena Berglund, som är dramapedagog på Tellusbarns kulturförskolor, har skrivit boken Musik som pedagogik – sånger och aktiviteter för förskolan. I förskolans läroplan ingår att barn ska få lära sig att uttrycka sina upplevelser och dela dem med andra genom skapande aktiviteter. Boken ger inspiration till hur musik och drama kan användas som lustfyllda metoder för lärande i enlighet med läroplanen.

– Tellusbarns kulturförkolor är fyllda med musik, skapande och drama. Här får barnen utlopp för sin kreativitet i alla tänkbara former, säger Maria Friberg som är skolchef på Tellusbarn.

När barn får utrymme för olika typer av uttrycksformer utvecklas de både språkligt och motoriskt. I Tellusbarns förskolor med kulturprofil är det skapandeprocessen som är i fokus, i den väcks barnens nyfikenhet och den stimulerar till samspel och fantasi.

– Det är fantastiskt att se hur sång, musik och drama bidrar till både glädje, språkutveckling och sammanhållning i barngrupperna. Vi är otroligt glada över att vi får ta del av Emma-Helenas kreativitet, inspiration och kunnande och att det sprids till så många barn i våra verksamheter, säger skolchef Maria Friberg.

Boken Musik som pedagogik – sånger och aktiviteter för förskolan innehåller 17 olika sånger med tillhörande aktiviteter och samtalsämnen som hjälper barnskötare och förskollärare att planera och genomföra sin undervisning. Emma-Helena Berglund har tidigare gett ut boken Förskolelåtar och är medförfattare till de populära barnradioprogrammen Magiska skogen. 

Boken ges ut av Gothiakompetens och kan beställas här.