Ny rapport: Är friskolor överkompenserade?

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Men hur ser det egentligen ut?

Rapporten ”Är friskolor överkompenserade?” som Friskolornas riksförbund har givit ut och som omfattar 32 kommuner visar att det skiljer i genomsnitt 16 949 kr per elev och år i resurser mellan en elev som väljer en kommunal skola och en elev som väljer en fristående skola, när hänsyn tagits till statsbidrag och strukturbidrag.

Här kan du läsa hela rapporten