Läs mer om förskolan: Tulpanen

På förskolan Tulpanen i Uppsala har vi startat ett samarbete med Gothia Kompetens. Det handlar om ett nytt material där vi på ett enkelt sätt hjälper barnen att utveckla sin sociala och emotionella kompetens.

Boken heter ”Jag & vi – känslor, samspel och empati” och är utvecklat av två legitimerade psykologer som båda har arbetat inom förskola och skola och handlar i grunden om viktig livskunskap som hjälper oss hela livet igenom.

Vår del är medverkan i en kort informationsfilm om materialet och hur det kan användas.

På Tulpanen har vi börjat använda boken, och det märks att barnen lockas av bilderna och samtalen om känslor och de olika samspelstemana.

Det ska bli så intressant att fortsätta arbeta med materialet och förstås också att se filmen. 😊