Om företaget

Bolaget grundades 2007 när Narges Moshiri tog över en förskola (Torget) i Rinkeby. Idag driver bolaget över 20 förskolor med över 200 medarbetare och fler än 1 000 barnomsorgsplatser. Tellusbarn har verksamhet i åtta kommuner inom ABC området. Bolaget vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa. Flertal av Tellusbarns förskolor har svensk-engelsk profil. Ett annat profilområde är att ha en konst- eller kulturpedagog kopplad till förskolan, som arbetar med barnen i olika skapandeprocesser.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet.

En del av Tellusgruppen

Tellusbarn är en del av Tellusgruppen. Moderbolaget TellusPeople bildades 2012 som plattform för framtida expansion utanför förskoleverksamheten. Tellusgruppen erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom barnomsorg, pedagogik och skolundervisning. TellusPeople är en långsiktig ägare i välskötta och lönsamma företag inom barnomsorg och utbildningssektorn.

I mars 2020 blev TellusPeople ny ägare av Robinsonskolorna i Enköping. I samband med förvärvet bytte ägarbolaget namn till Tellusskolan. Skolverksamheten fortsätter dock som tidigare under namnet Robinson. Tellusskolan är Tellusgruppens plattform för utveckling av vårt erbjudande inom grundskolan. Tellusgruppens tredje bolag, Nanny by Tellus, driver sedan 2017 barnvaktsförmedling i Stockholms län.