Om företaget

Om Tellusbarn

Tellusbarn grundades 2007 när Narges Moshiri tog över en förskola (Torget) i Rinkeby. Idag driver bolaget 23 förskolor med runt 1 500 utbildningsplatser. Tellusbarn har verksamhet i åtta kommuner i Stockholms län och Uppsala län.

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

En del av Tellusgruppen
Tellusgruppen är en fristående aktör som via sina dotterbolag verkar inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 23 förskolor, fyra grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp genom dotterbolaget Nanny by Tellus.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Bolaget grundades av Narges Moshiri (styrelseledamot och vice ordförande) med bakgrund inom barn- och äldreomsorg och Bijan Fahimi (vd) med bakgrund inom finansmarknaden, politik och kommunikationsbranschen.

www.tellusgruppen.se