Läs mer om förskolan: Uppfinnaren

På förskolan Uppfinnaren i Blåsut är det aktuella projektarbetet med tema ”språk”. De äldsta barnen pratade om sammansatta ord olika bilder. Till exempel att glass och pinne blir glasspinne.

Vi visade dem två ord som de skulle försöka sätta ihop till ett. De var väldigt bra på att gissa. Det blev en del skratt när vi bytte plats på vissa ord. De fick också i uppgift att försöka komma på olika sammansatta ord som vi inte hade pratat om. Det var lite klurigt men några av barnen kom till slut på en del ord.

På avdelningen Kikaren gjorde vi QR-koder med hjälp av en app clould QR. Vi spelade in barnet när de själva berättar om sina teckningar och skapande och sen satte vi fast QR-koden. Det var väldigt spännande och barnen var fascinerande över att höra sina röster. Deras skapande blev mer levande och uppmuntrar till att återberätta och reflektera över vad har de skapat.