Läs mer om förskolan: Solen

På Nyckelförskolan Solen i Märsta anordnar vi varje år Olympiska spelen! I år uppmärksammades ceremonin med den olympiska elden som tändes i antika Olympia, och som ska färdas till spelen i Paris i sommar. Eftersom vi lägger stor vikt vid alla språk, kulturer, normer och värderingar samt rörelse och hälsa är OS ett utmärkt tema!

Först såg vi en video från den ursprungliga ceremonin och vi pratade om denna samt om de olympiska spelen. Barnen visade stort intresse för hela processen och så startades ett projekt där vi kombinerade drama och dans. Vi skapade olika föremål: spegeln, eldskålen, facklor samt prästinnors / dansarnas klänningar. 

Genom dessa aktiviteter och den symboliska ceremonin fick barnen möjlighet att förstå vikten av begreppet fred, liksom vikten av att sträva efter något stort där priset inte är en stor summa pengar eller något vars värde mäts i pengar, utan är en olivkrans som har moral och heder som värde.

Βarnen utvecklade också kunskap om det största och viktigaste idrottsevenemanget som äger rum från antiken till våra dagar samt om andra kulturer och språk. Det var väldigt intressant att i det antika Grekland, när de olympiska spelen ägde rum, stoppades alla krig som ett tecken på respekt för den stora händelsen och idrottarnas heliga kamp. Dessutom var de olympiska spelen en händelse som bara hände i Grekland och specifikt i Olympia. Nuförtiden har alla världens länder möjlighet att organisera och delta i dem.

Den olympiska elden är ett av spelens starkaste kännetecken. Elden är en symbol som markerar starten på de olympiska spelen. Ceremonin är en förbindelse mellan de antika spelen i Grekland och de moderna olympiska spelen där ”översteprästinnan” tillsammans med de andra prästinnorna bjuder in ”Apollon”, som var solens gud enligt Greklands mytologi, att skicka sina strålar för att tända den heliga lågan. 

Barnen bad ”Apollo” att skicka sina strålar för att tända den heliga lågan och efteråt bad de guden ”Zeus” att skänka fred i alla länder. Vi använde en parabolisk spegel, som ett gigantiskt förstoringsglas, att fångad solens strålar med. Sedan höll ”Översteprästinnan” en fackla mot skålen tills elden tändes. En annan prästinna, ”Estiada” tog sedan emot elden i en skål och en dans startades där de andra ”prästinnorna” och ”Kouri” (unga män) dansade efter ”huvuddansarens” instruktioner som spelade trumma.

Vid slutet av dansen kom ”Estiada” med skålen som placerades på ett litet altare och ”Översteprästinnan” bad igen till ”Apollon”. Då kom första fackelbärare som höll en fackla och en olivkvist. Innan fackelbäraren gav sig iväg släppte en prästinna en duva som fredssymbol och då startades fackelstafetten. Fackelbäraren sprang och passade vidare facklan till den andra fackelbäraren osv. Avslutningsvis deltog alla barn i fackelstafetten. 

Mål från förskolans läroplan som vi jobbade med under veckan:

  • barnen här rätt till sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet. (lpfö18, s.14).
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande(lpfö18 s.13). 
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans (lpfö 18, s.14).
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd (lpfö 18, s.14). 
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp (lpfö 18, s.14). 
  • Intresse för berättelser , bilder och texter i olika medier , såväl digitala som andra , samt sin förmåga att använda sig av , tolka , ifrågasätta och samtala om dessa, (lpfö 18, s.14).
  • barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning att samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge bernen förutsättningar att kuna tanka , lära och kommunicera i olika sammanhäng och för skilda syften. (lpfö18, s.14)