På Discovery anländer en ny kompis – och barnen lär sig mer om både henne och sig själva

Förskolan Discovery arbetar aktivt med identitetsskapande i förhållande till styrdokumenten. Vi samtalar om alla människors lika värde och hur man är en bra kompis men även vilka rättigheter barn har.

Förskolan Discovery arbetar aktivt med identitetsskapande i förhållande till styrdokumenten. Vi samtalar om alla människors lika värde och hur man är en bra kompis men även vilka rättigheter barn har.

Vi har bland annat belyst individen genom att intervjua barnen där de fick sätta ord på sina tankar och åsikter, genom en sådan aktivitet upplever vi att barnen känner sig sedda och hörda men även vilken fantasi och kreativitet de har.

Efter första rundan av barnintervjuer fick barnen en ny kompis på förskolan som heter Melissa, barnen fick med stöd av pedagogen använda sig av liknande frågor som de själva blev ställda, och tillsammans skrev vi dockan Melissas historia. Genom en sådan aktivitet visar vi för barnen att varje person har sin egen historia och ska respekteras och man behandlar alla som man själv vill bli behandlad.

Under Melissas ankomstdag blev hon medbjuden att leka och sjunga med barnen och därefter har Melissa varit populär på förskolan och barnen vill ha med henne i de vardagliga aktiviteterna. Vi tycker att det är viktigt att barnen reflekterar över sig själva och andra eftersom de möter nya barn och erfarenheter varje dag. Vi ser hur barnen formats och respekterar sig själva och varandra mycket mer, ett ”stopp” är inte bara ett ord längre utan har fått en betydelsefull mening. Vi kommer att fortsätta arbeta med detta aktivt och ser det som en naturlig del av vår verksamhet.

På bilderna syns vår korridor som innehåller artiklar från barnkonventionen samt vår nya kompis Melissa.