Läs mer om förskolan: Tallkrogen

Med porträtt i fokus har vi gjort självporträtt och varandras porträtt. Barnen har fokuserat på att titta sig i en spegel och tittat på varandra. Först fokuserade vi på ögon, sen på näsa, där vi uppmärksammade hur olika vi är men också vilka detaljer vi ser i var och en som gör att vi är så olika varandra men ändå lika.

Barnen har fått gå på en digital visning av några av Picassos konstverk och hur han målade. Efteråt har de fått måla varandras porträtt och inspirerades av Picassos linjer beroende på vilken siffra de fick fram när de kastade tärningen. De målade först på pappret med svart färg alla detaljer i ansiktet för att sen måla med andra färger och la till fler detaljer.

Sen har barnen gjort en klassiker, levande verkstadsövning. Löpandeband. På ett papper som satt ihop fast runt bordet, ritade vi med tuschpennor, oljepastellkritor och utforskade det med händer och fingrar, om man skulle rita lätt med den pennan eller kritan eller trycka den hårt mot pappret. Med musik i bakgrund, som barnen själv fick välja, ritade vi efter rytmer, med höger hand, vänster hand, båda händer, dansandes, snabbt och långsamt, på pappret på bordet eller på pappret under bordet, och även bytte plats med varandra. Barnen målade på med temperablock och vatten, med olika penslar och svampar. Barnen fick sen fundera på varför vattenfärgen inte fastnade på den delen av pappret där de ritade med oljepastellkritor? Kan vatten och olja blandas? Barnen har även fått experimentera med vatten och olja för att se om de kunde blandas eller inte. Den målningen har barnen fått använda som material till att skapa porträtt med.

Vi började med att titta en gång till på den stora målningen. Vad kunde vi se i den stora målningen, kunde vi se några ansikten, ögon, näsa, mun? Barnen fick sen riva sönder den stora målningen som de tyckte var jätteroligt, och, med de utrivna bitarna, skapade de porträtt. Vi började med att forma ansiktet för att sen lägga till ögon, näsa, mun, haka, kind, hår, hals. De fick välja fritt vem de skulle göra porträtt av. En kompis eller någon i familjen valde de. Vi avslutade aktiviteten med den osynliga bollen där barnen som fångade den fick prata och berättade hur de upplevde hela processen.

Med skapande och genom att sätta ord på sin upplevelse, utvecklas och stimuleras barnens olika förmågor som språkliga förmåga, när de lär sig att uttrycka sig genom tal och skrift, att utrycka sig på andra sätt, genom färger, former, linjer, barnen utvecklar sin kreativitet, fantasi, inlevelse. De lär sig att lyssna på varandra, visa respekt för att man kan uppleva saker på olika sätt och tänka på olika sätt.

Vi lägger fokus på själva processen och det spelar ingen roll vad det blir för bilder eller skapelser, det finns inget rätt eller fel, det viktiga är att barnen får uppleva att det de gör har ett värde.

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.” Lpfö18