Läs mer om förskolan: Vega

Penn-träning för barnen på kulturförskolan Vega

När barn prövar att rita med en penna övar de på finmotoriska färdigheter. Barnet tränar och förbättrar små muskelrörelser, särskilt i händer och fingrar, vilket är avgörande för att utveckla finmotoriska färdigheter.

Hand-öga-koordination: Genom att rita med pennan och fokusera på detaljer i sitt arbete, förbättrar barnet hand-öga-koordinationen, vilket är viktigt för olika aktiviteter och framtida inlärning.

Kreativitet och självuttryck: Rita med pennan ger barnet en möjlighet att uttrycka sig kreativt och visa sina tankar, känslor och fantasi genom konstnärligt skapande.

Förberedelse för att skriva: Övningen med pennan och penngreppet är en förberedande fas för senare skrivutveckling. Det hjälper barnet att vänja sig vid verktyget och bygga grundläggande färdigheter för att skriva.

Koncentration och tålamod: Genom att fokusera på ritandet och hantera pennan övar barnet koncentration och tålamod, vilket är viktigt för akademisk framgång.

Så tänk så mycket barnen på avdelningen Älvan på kulturförskolan Tellusbarn i Vega har övat på ❤️🥰 när de mött konstnärernas målningar från Stockholm 2024.