Por fin una guardería sueca-española en Södermalm – Förskolan Galaxen på Södermalm startar svensk-spansk avdelning till höstterminen 2020.

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

La guardería infantil Galaxen en Södermalm dará inicio a su sección sueca-española el semestre de otoño de 2020.

Esto significa que los niños que asistan a esta sección contarán con pedagogos bilingues tanto para la enseñanza como para cuidados. El idioma principal de esta sección continuará siendo el sueco, pero hemos provisto que los libros, las canciones y otros materiales pedagógicos se encuentren tanto en sueco como en español. De esta manera se dará a los niños la posibilidad de desarrollar ambos idiomas de la mejor manera posible.

El desarrollo del lenguaje siempre ha sido parte importante de nuestro trabajo en Tellusbarn y al respecto contamos con experiencia de larga data, entre otros con nuestras secciones de sueco-ingles tanto en Galaxen como en otros establecimientos preescolares

Los pedagogos de la sección sueca-española de Galaxen cuentan con formación y estrategias para recibir niños independiente de si hablan algún cualquier idioma. Para esto comenzamos por emplear tanto el sueco como el español en las actividades diarias, desde reuniones a horas de comida. Haciendo uso de herramientas digitales, así como de canciones y cuentos en ambos idiomas, desarrollamos el vocabulario de los niños de manera simple y divertida.

La idea es suministrar a los niños en edad preescolar el mejor comienzo posible en la vida. Inspiramos y desarrollamos habilidades en niños ciudadanos del mundo para que se muevan con fluidez entre idiomas y culturas, enfrentando su futuro con seguridad, alegría y creatividad. La sección sueca-española de Galaxen es la próxima etapa de este fantástico viaje.

Det betyder att barnen på den avdelningen kommer att ha tvåspråkiga pedagoger i såväl undervisning som omsorg. Huvudspråket på avdelningen är fortfarande svenska, men vi ser till att böcker, sånger och annat pedagogiskt material finns både på svenska och spanska. På så sätt ges barnen möjlighet att utveckla båda språken på bästa sätt.

Språkutveckling har alltid varit en betydande del av verksamheten på Tellusbarn och vi har mångåriga positiva erfarenheter av bland annat svensk-engelska avdelningar, både på Galaxen och andra förskolor.

Pedagogerna på Galaxens svensk-spanska avdelning har utbildning och strategier för att möta barnen oavsett om de pratar mer eller mindre av något språk. Här kommer vi att använda både svenska och spanska i dagens alla aktiviteter, från samlingar till matstunder. Med hjälp av digitala verktyg samt sånger och sagor på båda språken utvecklar vi snabbt barnens ordförråd på ett enkelt och roligt sätt.

Tellusbarns vision är att erbjuda bästa möjliga start i livet. Vi inspirerar och utvecklar nästa generation världsmedborgare, som rör sig bekvämt mellan språk och kulturer och möter sin framtid med trygghet, glädje och kreativitet. Den svensk-spanska avdelningen på Galaxen är nästa etapp på denna fantastiska resa.

Fler inlägg

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga

Torget

Kolonilotten i Rinkeby

I Rinkebydalens koloniträdgårdsförening finns förskolan Torgets egen kolonilott. Under april har förberedelserna varit i full gång, för att kolonilotten ska stå redo för denna odlingssäsong. Förra våren när förskolan fick tillgång till kolonilotten hann de inte riktigt med att förbereda innan allt stod i full blom. Både det som de själva sått och annat spännande kikade fram ur jorden. I år har förskolan Torget varit ute i god tid och personalen har arbetat med att gräva upp och vända på jorden så att den ska stå redo för sådd. I år tänker förskolan ta kontroll över växtligheten på kolonilotten och